FORGOT YOUR DETAILS?

Szellemi gyakorlat – Isteni arculatok

by / szerda, 16 április 2014 / Published in Egyéb, Ezoterikus cikkek

Mindazok, akik szeretnék elmélyíteni az Atyaistennel való egységállapotot, az Ő isteni arculatai által, résztvehetnek egy közös szellemi gyakorláson, ahol sorra bemutatásra kerül és elmélyíthető mind a 49 isteni arculat, amelyek eddig voltak a spirituális példázások során 2012, 2013, 2014 március 12.-én.

Ez a szellemi gyakorlat 2014. március 30-án, vasárnap kezdődik, melynek gyümölcseit felajánljuk közösen az Atyaistennek 09:30 – 09:35 között. Ehhez a gyakorlathoz későbbiek során is lehet csatlakozni.

49 hétig tart és minden héten egy isteni arculatnak fogunk figyelmet szentelni, olyan sorrendben, ahogy a bemutatásuk és példázásuk volt.

A meditációkat, egységesen reggel 09:30 vagy este 21:30 –kor valósítsuk meg. A MISA TV ONLINE lehetőséget biztosít erre a következő oldalon: http://misatv.ro/ipostaze-dumnezeiesti/

Itt a meditációk zenéje a második ablakban megtalálható és bármikor letölthető.

Fontos! Azok, akiknek nincs lehetőségük teljes egészében végrehajtani ezt a szellemi gyakorlatot, azok, amennyiben szeretnék, lehetőségük van meditálni minimum kétszer, háromszor egy héten. Azok, akik szeretnék ezt a szellemi gyakorlatot végezni, de nem tudnak a megadott időpontokhoz kapcsolódni máskor is végezhetik.

A 21 ISTENI ARCULAT

 I sorozat

  1. Az, aki hatalmasan nagy, nagyszerű, végtelen és aki mindig abszolút módon figyelemre méltó (érdemes figyelmbe venni)
  2. Az abszolút Úr, a mindenható és univerzális Fenntartó. Az, akiben mindig teljesen hinnünk kell és egy teljes hitet kell megnyilvánítanunk felé
  3. Az egyetlen, páratlan, mindig egyedüli, aki ugyanakkor első mindenben
  4.  Az, aki felajánlja nekünk folyamatosan végtelen jóságát, mindazt amire határozottan szükségünk van, ahhoz, hogy beteljesüljenek a jótevő, szerény és hittel teli kéréseink, amelyekkel Hozzá fordulunk
  5. Az, akinek mindenben való gazdagsága végtelen és páratlan. Az, akinek éppen ezért Önmagának nincs szüksége senkire és semmire. Az, aki mindig elégséges önmagában és önmagának
  6.  Az, aki teljesen ragyogó és, aki az örökkévalóságban egy tökéletes és páratlan MINDENHATÓSÁGGAL felruházott és, akinek méltósága beteljesedett mindenben
  7. Az, aki telve van egy kivételes és lenyűgöző hálával, amelyet bőségesen kiáraszt, azokra, akik őszintén hálásak. Az, aki isteni módon megköszöni azoknak, akik megköszönik neki hálásan és őszintén mindazt az ajándékot és látható és láthatalan jótettet, amelyet felajánl számukra

 

II. sorozat

8. Az, Aki szüntelenül képes mindent megbocsátani azoknak, akik akarattal vagy akaratukon kívül tévedtek vagy hibáztak. Ő az, Aki, amikor hittel és alázattal könyörögnek Hozzá, még azok is, akik bűnt követtek el, azután a lényükbe árasztja az Isteni Megbocsátás kifinomul fennkölt energiáját, ami az egyik fontos Isteni Attribútum az Örökkévalóságban.

9. Az, Aki szüntelenül gondoskodik a Mindenségről: mindenről, amit az összes kezdetek kezdetén megteremtett, és, Aki megad mindent, ami minden egyes pillanatban szükséges és lényeges a teremtményei számára, amelyek elismerik az Ő jóságát és mindenhatóságát.

10. Az, Aki abszolút mértékben és mindörökkön magasztos, és Akinek a magasztossága páratlan.

11. Az, Akinek az isteni segítségére mindig alapozhatunk, és Akinek a kisebb vagy, néha, akár hatalmas csodákat kiváltó támogatása soha nem szűnik meg, amikor megingathatatlan bizalmat nyilvánítunk meg Iránta, és alázattal meg szeretettel telve könyörgünk a segítségéért.

12. Az, Aki a Maga Isteni módján örökké él és Akinek a rejtélyes élete szüntelenül mindent Magába foglal és ugyanakkor teljesen különbözik a mi életünktől. Az, Aki megajándékozza az örök élettel az emberi lényeket, akik ezt megérdemlik.

13. Az, Aki az öröklétben MEGMÁSULATLAN, vagy más szóval, az, Aki állandóan ugyanaz és sohasem módosul, mivel az Ő örök Lényege Önmaga által marad meg.

14. Az, Aki pillanatról pillanatra bár egyetlen kivétel nélkül mindent de mindent szemmel tart, ami csak létezik az egész Mindenségben, és Akinek az éber figyelme abszolút mértékű, mindent átfogó és páratlan.

 

Tizedik hét: Június 1 – 7.

10. Az, Aki abszolút mértékben és mindörökkön magasztos, és Akinek a magasztossága páratlan.

 

TOP